Ukraińscy agrariusze sprzeciwiają się dalszej reformie rynku ziemi.

środa, 29 listopada, 2023
Ukraińscy agrariusze sprzeciwiają się dalszej reformie rynku ziemi.

Agrariusze wezwali parlament do odroczenia zwiększonych limitów sprzedaży ziemi od 1 stycznia 2024 roku. Sprzedaż ziemi dużym firmom powinna zostać zawieszona na czas trwania wojny i dwa lata po jej zakończeniu.

Do 1 stycznia 2024 r. tylko ukraińskie osoby fizyczne mają prawo do zakupu gruntów rolnych. Limit wynosi nie więcej niż 100 hektarów na osobę. Począwszy od 2024 roku, osoby prawne również będą mogły kupować ziemię. Od tego momentu na wszystkich zostanie nałożone kolejne ograniczenie – nie więcej niż 10 000 hektarów.

Według przewodniczącego Ogólnoukraińskiej Rady Agrarnej Andrija Dykuna, przeciętny agrobiznes nie jest przeciwny reformie rolnej i obecności osób prawnych na rynku, ale agrariusze są przeciwni zwiększaniu limitów sprzedaży ziemi „w tych samych rękach” w warunkach wojennych.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
EBOiR udzieli ukraińskiemu bankowi gwarancji w wysokości 50 mln euro na wsparcie inwestycji kapitałowych w modernizację technologii i sprzętu.

EBOiR udzieli ukraińskiemu bankowi gwarancji w wysokości 50 mln euro na wsparcie inwestycji kapitałowych w modernizację technologii i sprzętu.

Następna wiadomość
Ukraiński rząd opóźnia miliardowe inwestycje kanadyjskiej firmy wydobywczej.

Ukraiński rząd opóźnia miliardowe inwestycje kanadyjskiej firmy wydobywczej.

Poprzednie główne tematy