Ukraina przygotowuje się do drugiej rewizji swojego programu z MFW.

środa, 13 września, 2023
Ukraina przygotowuje się do drugiej rewizji swojego programu z MFW.

Przegląd programu EFF spodziewany jest w październiku, powiedział szef Ministerstwa Finansów Serhij Marczenko na spotkaniu EBA Global Outlook.

Według ministra, konieczne jest wykazanie realizacji umów w ramach programu, ponieważ kraj pozostaje krytycznie zależny od finansowania zewnętrznego i zaufania darczyńców. Marczenko wyjaśnił, że jeśli druga rewizja decyzji o przyznaniu trzeciej transzy w ramach programu EFF zakończy się sukcesem, MFW może podjąć decyzję już w listopadzie.

Przypomnijmy, że MFW zatwierdził program EFF dla Ukrainy 31 marca tego roku, przydzielając pierwszą transzę w wysokości 2,7 mld USD na początku kwietnia. Fundusz zatwierdził drugą transzę w ramach programu EFF pod koniec czerwca, a Ukraina otrzymała te środki na początku lipca, około 800 mln USD.

Planowany harmonogram programu przewiduje przyznanie Ukrainie dwóch kolejnych transz, każda w wysokości około 880 mln USD, w październiku tego roku i pod koniec lutego 2024 r., w oparciu o wyniki przeglądów, kiedy oceniane jest wypełnienie przez Ukrainę jej zobowiązań.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Budownictwo ma duży potencjał inwestycyjny, stanowiąc 2,3% PKB Ukrainy.

Budownictwo ma duży potencjał inwestycyjny, stanowiąc 2,3% PKB Ukrainy.

Następna wiadomość
Ukraińskie Stowarzyszenie Zbożowe utworzyło Międzynarodowy Fundusz Charytatywny na rzecz rozminowywania gruntów rolnych.

Ukraińskie Stowarzyszenie Zbożowe utworzyło Międzynarodowy Fundusz Charytatywny na rzecz rozminowywania gruntów rolnych.

Poprzednie główne tematy