Ukraina popiera wyzwolenie Krymu, nawet za cenę ograniczenia pomocy.

wtorek, 14 marca, 2023
Ukraina popiera wyzwolenie Krymu, nawet za cenę ograniczenia pomocy.

 Większość Ukraińców uważa, że wszelkie ustępstwa terytorialne w celu osiągnięcia pokoju są nie do przyjęcia. Według sondażu KIIS, tylko 9% jest ogólnie gotowych na ustępstwa, choć 87% Ukraińców jest temu przeciwnych. Podczas badania respondentom zaproponowano dwa scenariusze: pierwszy zakładał pomoc Zachodu w wyzwoleniu i rzetelnej ochronie terytoriów Ukrainy, w tym Donbasu, ale bez Krymu. Drugi to militarne wyzwolenie Krymu, ale ze zrozumieniem, że Zachód może ograniczyć pomoc i wojna może się przeciągnąć. Wśród badanych 64 proc. wybrało drugie podejście. Uważają oni, że Ukraina powinna spróbować wyzwolić całe swoje terytorium, w tym Krym, mimo ryzyka zmniejszenia wsparcia ze strony Zachodu i dłuższej wojny. Natomiast 24 proc. osób wybrało pierwszą opcję. Większość mieszkańców wszystkich regionów Ukrainy nalega na wyzwolenie wszystkich terytoriów, w tym Krymu. Kompromis popiera do 27%, w zależności od regionu.

Wsparcie zespołu UBN
Poprzednie wiadomości
UE nie ma już możliwości nałożenia nowych sankcji na Rosję.

UE nie ma już możliwości nałożenia nowych sankcji na Rosję.

Następna wiadomość
Centrum Diia.Business w Warszawie pomoże 20 ukraińskim producentom wejść na polski rynek.

Centrum Diia.Business w Warszawie pomoże 20 ukraińskim producentom wejść na polski rynek.

Poprzednie główne tematy