Ukraina jest technicznie gotowa do pierwszej międzynarodowej wymiany informacji podatkowych.

piątek, 18 sierpnia, 2023
Ukraina jest technicznie gotowa do pierwszej międzynarodowej wymiany informacji podatkowych.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, zakończono opracowywanie oprogramowania dla Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy (DPS), które zapewni międzynarodową automatyczną wymianę informacji zgodnie z ogólnym standardem raportowania CRS i standardem raportowania według krajów (CbCR) z ponad 100 zagranicznymi administracjami podatkowymi.

Od tej pory DPS dysponuje technicznymi możliwościami rozpoczęcia pierwszych wymian z organami podatkowymi z różnych jurysdykcji, które uczestniczą w odpowiednich międzynarodowych umowach wielostronnych. Pierwsza wymiana informacji o rachunkach finansowych w ramach CRS nastąpi w 2024 r. za drugą połowę 2023 r. (pierwszy okres sprawozdawczy). W przyszłości poprzedni rok kalendarzowy będzie uznawany za okres sprawozdawczy.

Należy zauważyć, że włączenie Ukrainy do międzynarodowego systemu automatycznej wymiany informacji przyczyni się do stworzenia bardziej przejrzystego środowiska podatkowego i zwiększy wizerunek Ukrainy jako wiarygodnego i równego partnera w międzynarodowych relacjach podatkowych.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Austriacki inwestor centrum handlowego Respublika Park planuje uczestniczyć w odbudowie Ukrainy.

Austriacki inwestor centrum handlowego Respublika Park planuje uczestniczyć w odbudowie Ukrainy.

Następna wiadomość
Ukraina nie pójdzie na ustępstwa w konflikcie zbożowym z Polską.

Ukraina nie pójdzie na ustępstwa w konflikcie zbożowym z Polską.

Poprzednie główne tematy