Ukraina i MFW omawiają nowy program wsparcia.
piątek, 9 września, 2022

Ukraina i MFW omawiają nowy program wsparcia.

Według NBU, Ukraina zwróciła się do MFW z oficjalną prośbą o rozpoczęcie nowego programu kredytowego. Głównym celem nowego programu byłoby pokrycie luki płatniczej budżetu, zapewnienie stabilności makroekonomicznej oraz kontynuacja wdrażania strukturalnych reform gospodarczych, w tym tych mających na celu uzyskanie przez Ukrainę statusu członka UE. Według Banku Narodowego, w MFW trwają aktywne dyskusje na temat tego, jaki format programu jest najbardziej odpowiedni dla Ukrainy. Dyskutowano również o zmianie narzędzi, które MFW wykorzystuje do wspierania krajów będących w potrzebie. NBU ma nadzieję, że na podstawie wyników tych dyskusji MFW przekaże informacje o formacie wsparcia dla Ukrainy w w obecnych warunkach.

Poprzednie wiadomości
Przemysł leśny Ukrainy zostanie zreformowany.

Przemysł leśny Ukrainy zostanie zreformowany.

Następna wiadomość
Najbardziej dokładny amerykański pocisk artyleryjski dodany do arsenału Ukrainy.

Najbardziej dokładny amerykański pocisk artyleryjski dodany do arsenału Ukrainy.

Poprzednie główne tematy