Ukraina chce wprowadzić nową reformę podatkową „10-10-10”, ale MFW jest do tego sceptycznie nastawiony.

wtorek, 27 grudnia, 2022
Ukraina chce wprowadzić nową reformę podatkową „10-10-10”, ale MFW jest do tego sceptycznie nastawiony.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Rostysław Szurma nadal obstaje przy reformie podatkowej „10-10-10”. Nowa reforma przewiduje obniżenie podatku od wartości dodanej do 10% (obecnie wynosi on 20%), podatku dochodowego od osób fizycznych do 10% (obecnie 18%) oraz podatku dochodowego od osób prawnych do 10% (obecnie 18%). Według Szurmy prace nad reformą trwają aktywnie i planowane jest jej wdrożenie w najbliższym czasie. Wymaga ona jednak koordynacji z partnerami międzynarodowymi, którzy obecnie pomagają w likwidacji deficytu budżetowego. Rząd Ukrainy zamierza sfinalizować nową reformę do marca i uzyskać zielone światło od MFW i ukraińskiego parlamentu. Według Szurmy MFW jest sceptyczny w tej kwestii i nie chce zrozumieć wszystkich trudności z infrastrukturą optymalizacji podatkowej w Ukrainie. Jednak zdaniem Szurmy, Ukraina będzie starała się przekonać MFW o konieczności tej reformy w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
MFW pozwoli Narodowemu Bankowi Ukrainy na dodrukowanie 50 mld UAH w razie potrzeby.

MFW pozwoli Narodowemu Bankowi Ukrainy na dodrukowanie 50 mld UAH w razie potrzeby.

Następna wiadomość
Ceny ropy naftowej wzrosły z powodu cięć produkcji przez Federację Rosyjską.

Ceny ropy naftowej wzrosły z powodu cięć produkcji przez Federację Rosyjską.

Poprzednie główne tematy