Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Ukraina będzie eksportować maliny do USA.

 W 2021 roku ukraińscy eksporterzy wyślą do Stanów Zjednoczonych i Kanady ponad jeden kontener morski (27 ton) z mrożonymi malinami. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie na rynku eksportu żywności i ważne dla krajowych producentów.  Ukraińscy eksporterzy otrzymali certyfikat FDA, podała agencja Interfax.

Post navigation
Previous post

Uwaga redaktora:

Next post

Kobiety podróżują