Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Uwaga redaktora:

ukraińska gospodarka dywersyfikuje się od 2014 roku.  Odejście od relacji handlowych z naszym sąsiadem, gdzie mieliśmy ten sam język, wspólną granicę, kulturę i wieloletnie relacje biznesowe, było spowodowane wojną. Pierwszej na ukraińskiej ziemi od 1945 roku. Nowe okoliczności zmusiły ukraiński biznes do przeorientowania się na rynki UE, Bliskiego Wschodu i inne, gdzie istnieje nie tylko możliwość, ale szansa na realizację sukcesu finansowego dla ukraińskich eksporterów. Czy będzie to eksport do UE, Kanady i USA, Chin czy na Bliski Wschód, to dopiero początek.

Post navigation
Previous post

Biuro antykorupcyjne wciąż bez szefa... Pomoc wojskowa z USA nadeszła... Światowy niedobór węgla... Drugi magazyn energii DTEK... Czerwony przycisk dla cyberzagrożeń

Next post

Ukraina będzie eksportować maliny do USA.