Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

UE przekazała Ukrainie pomoc w łącznej wysokości 190 mln EUR oraz program pomocy makrofinansowej o wartości 1,2 mld EUR

na walkę z pandemią wirusa COVID-19. Wspólne oświadczenie po 23. szczycie Ukraina-UE (Ukrinform).

Post navigation
Previous post

Naftogaz przejmuje kontrolę nad spółką Donieckoblgaz.

Next post

Zarząd Narodowego Banku Ukrainy spotkał się z ambasadorami państw G7 i przedstawicielstwem UE w Ukrainie