Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Zarząd Narodowego Banku Ukrainy spotkał się z ambasadorami państw G7 i przedstawicielstwem UE w Ukrainie

. W komunikacie służby prasowej banku centralnego, prezes NBU i jego zastępcy poinformowali przedstawicieli międzynarodowej społeczności dyplomatycznej o postępach i wynikach osiągniętych w ważnych kwestiach: współpracy z MFW, wzmocnienia potencjału instytucjonalnego i niezależności NBU, poprawy ładu korporacyjnego w bankach, postępów w odzyskiwaniu aktywów niewypłacalnych banków oraz ostatnich zmian w ukraińskim ustawodawstwie bankowym.

Post navigation
Previous post

UE przekazała Ukrainie pomoc w łącznej wysokości 190 mln EUR oraz program pomocy makrofinansowej o wartości 1,2 mld EUR

Next post

Ukraina może otrzymać od MFW 1,4 mld dolarów