Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Spłata zadłużenia z tytułu „zielonych taryf”.

Rząd udzielił Ukrenergo gwarancji państwowej na emisję obligacji w wysokości do 22,8 mld UAH (874,5 mln USD) w celu spłaty zadłużenia za energię elektryczną produkowaną z odnawialnych źródeł energii według „zielonej” taryfy, podał gov.ua. Zgodnie z warunkami gwarancji państwowej, środki na spłatę kredytu i odsetki od niego w całości muszą być uwzględnione w strukturze taryfy Ukrenergo za przesył energii elektrycznej. Wysokość opłaty za udzielenie gwarancji państwowej jest ustalona na poziomie 0,5% rocznego salda kwoty zobowiązań gwarancyjnych za dany okres odsetkowy.

Post navigation
Previous post

Trzeci pakiet energetyczny UE powinien być w pełni zastosowany do Nord Stream 2,

Next post

Gwałtowny wzrost cen gazu doprowadzi do wzrostu cen wszystkich usług w Ukrainie.