Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Gwałtowny wzrost cen gazu doprowadzi do wzrostu cen wszystkich usług w Ukrainie.

Taryfy gazowe dla biznesu będą rosły nieuchronnie, ponieważ rząd nie zamierza ich rekompensować – w przeciwieństwie do taryf socjalnych. „Należy spodziewać się wzrostu cen prawie wszystkich rodzajów usług, bo zdrożeje gaz do kotłowni czy ogrzewanie centrów handlowych. Następnie wzrosną ceny na wszelkiego rodzaju usługi, w tym siłownie, baseny, centra handlowe, wynajem budynków” – powiedział Oleg Popenko, szef Związku Konsumentów Usług Gospodarstwa Domowego (112.international). „Do produkcji cementu i cegieł potrzebny jest gaz ziemny, co oznacza, że proces produkcyjny również może stać się droższy”.

Post navigation
Previous post

Spłata zadłużenia z tytułu "zielonych taryf".

Next post

"UE nie podjęła decyzji o wysłaniu misji