Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Rząd zamierza zbudować 25 nowych parków przemysłowych – po jednym dla każdego regionu – w ciągu najbliższych trzech lat

, powiedział Oleksij Czernyszov, minister ds rozwoju społecznego i terytorialnego. Przemawiając na prezydenckim forum Ukraine.30 Labor Resources, powiedział: „Dzięki temu powstaną setki tysięcy miejsc pracy w powiązanych sektorach gospodarki. Parki przemysłowe są również platformą dla inwestycji Ukraińców z zagranicy. Ich zaletą jest przede wszystkim niska „bariera wejścia” i wygoda dla nowych inwestycji.”

Post navigation
Previous post

Z 50 istniejących parków przemysłowych pracuje tylko 10, powiedział

Next post

Korzystając z 20-krotnego wzrostu przychodów z eksportu złomu w pierwszej połowie tego roku,