Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Z 50 istniejących parków przemysłowych pracuje tylko 10, powiedział

 Czernyszow. W tym roku rząd zainwestuje 3 miliony dolarów w budowę infrastruktury w czterech parkach przemysłowych. Aby uruchomić resztę, Rada niedawno przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy, która w zależności od poziomu eksportu rekompensowałaby firmom w parkach przemysłowych do 50% kosztów podłączenia do sieci energetycznej oraz do 70% początkowych nakładów inwestycyjnych i odsetek od kredytów. Kolejne dwa projekty ustaw w Radzie przewidują 10-letnie wakacje podatkowe dla przedsiębiorstw w parkach przemysłowych od podatku dochodowego i od podatku VAT od importowanych dóbr inwestycyjnych. Projekty te upoważniałyby gminy do udzielania ulg w podatku od nieruchomości. Czernyszow przewidywał: „Zostaną one przyjęte jesienią”.

Post navigation
Previous post

Do września Ukraina spodziewa się otrzymać jeszcze 13 milionów dawek szczepionki przeciwko Covid-19

Next post

Rząd zamierza zbudować 25 nowych parków przemysłowych - po jednym dla każdego regionu - w ciągu najbliższych trzech lat