Rząd Ukrainy zakazał eksportu oleju opałowego, ukraińskiego gazu i węgla.
wtorek, 14 czerwca, 2022

Rząd Ukrainy zakazał eksportu oleju opałowego, ukraińskiego gazu i węgla.

Rząd zmienił listę towarów, których eksport i import podlega licencjonowaniu i kontyngentom na rok 2022. Eksport ukraińskiego węgla, oleju opałowego i gazu podlega licencjonowaniu, ale kontyngenty zostały ustalone na poziomie zerowym. Decyzja ta została podjęta w związku z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wprowadzeniem stanu wojennego w Ukrainie. Zgodnie z uchwałą, zerowe kontyngenty ustalono dla: paliw płynnych (olej opałowy), węgla kamiennego, antracytu, brykietów, peletów i podobnych paliw stałych z węgla (z wyłączeniem węgla koksującego) oraz gazu ziemnego pochodzenia ukraińskiego.

Poprzednie wiadomości
Energoatom negocjuje eksport energii elektrycznej do Polski.

Energoatom negocjuje eksport energii elektrycznej do Polski.

Następna wiadomość
Dochody Rosji z eksportu energii w ciągu pierwszych 100 dni wojny wyniosły 93 mld euro.

Dochody Rosji z eksportu energii w ciągu pierwszych 100 dni wojny wyniosły 93 mld euro.

Poprzednie główne tematy