Rozpoczęto proces znoszenia ceł unijnych dla Ukrainy.
poniedziałek, 6 czerwca, 2022

Rozpoczęto proces znoszenia ceł unijnych dla Ukrainy.

W sobotę weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie tymczasowych środków liberalizacji handlu, zwalniających ukraiński eksport z opłat celnych na okres jednego roku. Cła te są stosowane do produktów przemysłowych, zawieszenia systemu cen wejścia dla owoców i warzyw, wszystkich kontyngentów taryfowych na produkty rolne, zakończenia ceł antydumpingowych na import towarów pochodzących z Ukrainy oraz zastosowania globalnych środków ochronnych wobec towarów ukraińskich. Z kolei liberalizacja stosunków handlowych oznacza, że Ukraina będzie przestrzegać norm europejskich: pochodzenia towarów i odpowiednich procedur w ramach Układu o Stowarzyszeniu, powstrzymywania się od wszelkich nowych ograniczeń importu z UE, praworządności, walki z korupcją oraz przestrzegania przez Ukrainę zasad demokracji, praw człowieka i podstawowych wolności.

Poprzednie wiadomości
Austria zaproponowała Ukrainie etap pośredni poprzedzający uzyskanie statusu kraju kandydującego do członkostwa w UE.

Austria zaproponowała Ukrainie etap pośredni poprzedzający uzyskanie statusu kraju kandydującego do członkostwa w UE.

Następna wiadomość
Ukraina kontynuuje prace nad budową sieci parków przemysłowych.

Ukraina kontynuuje prace nad budową sieci parków przemysłowych.

Poprzednie główne tematy