Austria zaproponowała Ukrainie etap pośredni poprzedzający uzyskanie statusu kraju kandydującego do członkostwa w UE.
poniedziałek, 6 czerwca, 2022

Austria zaproponowała Ukrainie etap pośredni poprzedzający uzyskanie statusu kraju kandydującego do członkostwa w UE.

Kanclerz Austrii Karl Nehammer stwierdził, że istnieje potrzeba utworzenia Europejskiej Strefy Przygotowawczej, stanowiącej etap pośredni między współpracą a pełnym przystąpieniem do UE, co pozwoli Ukrainie i Mołdawii zbliżyć się do standardów unijnych. Jednocześnie Nehammer twierdzi, że popiera przystąpienie Ukrainy do UE, ale sprzeciwia się przyspieszonej akcesji. Jego zdaniem wymaga to usunięcia emocji z bieżącej debaty i zastosowania tych samych standardów, co w przypadku innych pretendentów z Bałkanów Zachodnich. Dlatego, jego zdaniem, jak najszybsze pełne przystąpienie Ukrainy do UE jest „nierealne”.

Poprzednie wiadomości
Ukraińscy rolnicy obsadzili 80,6 % ubiegłorocznego areału.

Ukraińscy rolnicy obsadzili 80,6 % ubiegłorocznego areału.

Następna wiadomość
Rozpoczęto proces znoszenia ceł unijnych dla Ukrainy.

Rozpoczęto proces znoszenia ceł unijnych dla Ukrainy.

Poprzednie główne tematy