Rentowność depozytów w Ukrainie rośnie, a akcja kredytowa się poprawia.

czwartek, 17 sierpnia, 2023
Rentowność depozytów w Ukrainie rośnie, a akcja kredytowa się poprawia.

W drugim kwartale, dzięki działaniom NBU, banki będą nadal zwiększać oprocentowanie depozytów terminowych. Według banku, średni zwrot z trzymiesięcznych depozytów indywidualnych wzrósł o 1,6 punktu procentowego do 14%. Oprocentowanie 12-miesięcznych depozytów w hrywnach w drugim kwartale wzrosło o 1,3 punktu procentowego do 15,2% w skali roku. Stawki komercyjne również wzrosły, do 14,1% w skali roku.

Regulator zauważa tendencję do ożywienia akcji kredytowej w kraju, co wskazuje na ożywienie gospodarki. I tak, portfel kredytów detalicznych w drugim kwartale wzrósł po raz pierwszy od początku inwazji na pełną skalę, o 4,5%. Wolumen kredytów hipotecznych również wzrósł w wyniku programu eOselya. Portfel komercyjny zmniejszył się w kwietniu i maju, ale wzrósł w czerwcu. W drugim kwartale oprocentowanie kredytów osobistych nieznacznie spadło do 28,5% w skali roku, a w przypadku kredytów dla firm wahało się na poziomie około 20% w skali roku.

Wsparcie zespołu UBN
Poprzednie wiadomości
W tym roku globalny import żywności może wzrosnąć do rekordowego poziomu 1,98 bln USD.

W tym roku globalny import żywności może wzrosnąć do rekordowego poziomu 1,98 bln USD.

Następna wiadomość
Ukraina wydaje jedną trzecią swojego budżetu na wydatki wojskowe.

Ukraina wydaje jedną trzecią swojego budżetu na wydatki wojskowe.

Poprzednie główne tematy