Raport Komisji Europejskiej na temat zgodności ukraińskiego ustawodawstwa z przepisami unijnymi w celu przystąpienia do UE jest na końcowym etapie.

wtorek, 10 stycznia, 2023
Raport Komisji Europejskiej na temat zgodności ukraińskiego ustawodawstwa z przepisami unijnymi w celu przystąpienia do UE jest na końcowym etapie.

 Komisja Europejska kończy przygotowanie raportu analitycznego na temat zgodności ukraińskiego ustawodawstwa z prawodawstwem UE, który jest dodatkiem do pierwotnego wniosku dotyczącego decyzji o przyznaniu Ukrainie statusu kandytata do członkostwa w UE – powiedziała przedstawicielka KE Ana Pisonero. Zaznaczyła, że Rada Europejska przyznała Ukrainie status kandydata pod warunkiem, że zostaną podjęte konkretne kroki. Te kroki to niezbędne reformy Sądu Konstytucyjnego, kontynuacja reformy sądownictwa, walka z korupcją, w tym powołanie szefa wyspecjalizowanej prokuratury antykorupcyjnej, walka z praniem brudnych pieniędzy, wdrożenie ustawy antyoligarchicznej, harmonizacja ustawodawstwa audiowizualnego z ustawodawstwem europejskim, zmiany w ustawodawstwie dotyczącym mniejszości narodowych. Po spełnieniu określonych warunków rozpoczną się negocjacje w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
W ciągu roku eksport górniczo-hutniczy Ukrainy spadł o 72 proc.

W ciągu roku eksport górniczo-hutniczy Ukrainy spadł o 72 proc.

Następna wiadomość
Niemiecka partia socjaldemokratów popiera dostawy ciężkiej broni dla Ukrainy.

Niemiecka partia socjaldemokratów popiera dostawy ciężkiej broni dla Ukrainy.

Poprzednie główne tematy