Rada przyjęła wczoraj w pierwszym czytaniu projekt ustawy, która nakazuje, by do maja przyszłego roku bioetanol stanowił 5% benzyny sprzedawanej w Ukrainie

czwartek, 1 lipca, 2021

. W Brazylii większość bioetanolu pochodzi z trzciny cukrowej. W USA – z kukurydzy.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości

Ukraina nie powinna stać się "Republiką Kukurydzy", lecz rozwijać przetwórstwo spożywcze i hodowlę zwierząt

Następna wiadomość

Dobrozem, internetowa platforma sprzedaży ziemi rolnej i doradztwa, została uruchomiona dzisiaj,

Poprzednie główne tematy