Posiadacze warrantów PKB Ukrainy zatwierdzają propozycję restrukturyzacji.
środa, 10 sierpnia, 2022

Posiadacze warrantów PKB Ukrainy zatwierdzają propozycję restrukturyzacji.

Posiadacze 91% wartości nominalnej warrantów PKB w obiegu zatwierdzili propozycję Ukrainy dotyczącą odroczenia płatności i rewizji ich warunków. Należy zauważyć, że na spotkaniu dotyczącym zatwierdzenia emisji reprezentowani byli posiadacze około 93% wartości nominalnej warrantów GDP. Osiągnięto niezbędne kworum, a Ukraina otrzymała wymaganą zgodę na podjęcie nadzwyczajnej decyzji, podała giełda. Wyniki te są wstępne, a ostateczna decyzja zostanie ogłoszona po posiedzeniu 10 sierpnia. Na najbliższym posiedzeniu zostanie również rozpatrzona propozycja odroczenia płatności euroobligacji kraju i spółek państwowych objętych gwarancjami państwowymi. Restrukturyzacja tych płatności wymaga poparcia ponad 2/3 posiadaczy euroobligacji wszystkich emisji i ponad 50% każdej emisji.

Poprzednie wiadomości
Uproszczono opracowywanie i realizację projektów inwestycyjnych w ramach programu niań inwestycyjnych.

Uproszczono opracowywanie i realizację projektów inwestycyjnych w ramach programu niań inwestycyjnych.

Następna wiadomość
Ukraiński rynek akcji wznawia notowania po prawie półrocznej przerwie.

Ukraiński rynek akcji wznawia notowania po prawie półrocznej przerwie.

Poprzednie główne tematy