Podatek od zysków bankowych wzrośnie do 50% w 2023 r. i 25% w kolejnych latach.

środa, 22 listopada, 2023
Podatek od zysków bankowych wzrośnie do 50% w 2023 r. i 25% w kolejnych latach.

Ukraiński parlament przyjął projekt ustawy o tymczasowym podwyższeniu stawki podatku bankowego z 18% do 50% podatku od zysków w 2023 r. i stałym wzroście do 25% w kolejnych latach. Projekt ustawy przyjęty w pierwszym czytaniu 19 października tymczasowo podniósł podatek dochodowy do 36% w latach 2024-2025. W 2023 r. prawo zabrania bankom zaliczania strat z lat ubiegłych do zysku bieżącego roku, ale będzie to ponownie możliwe w 2024 roku.

Według Ministerstwa Finansów przyniesie to 24-25 mld hrywien (650 mln USD) do budżetu tylko w 2023 roku. W kolejnych latach kwota ta wyniesie 6-7 mld UAH. Według NBU, zysk netto wypłacalnych ukraińskich banków za 10 miesięcy tego roku osiągnął rekordowy poziom 109,9 mld hrywien.

Niezależne Stowarzyszenie Banków Ukrainy uważa, że zwiększenie podatku od zysków bankowych do 50% pomoże sektorowi obronnemu i nie wpłynie na stabilność systemu bankowego. Jednak zwiększenie tego podatku do 25% w kolejnych latach stworzy ryzyko.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Prognoza Concorde Capital dla wzrostu PKB Ukrainy wynosi 6% w tym roku i nie więcej niż 3% w przyszłości.

Prognoza Concorde Capital dla wzrostu PKB Ukrainy wynosi 6% w tym roku i nie więcej niż 3% w przyszłości.

Następna wiadomość
Polska uważa przystąpienie Ukrainy do UE za wyzwanie.

Polska uważa przystąpienie Ukrainy do UE za wyzwanie.

Poprzednie główne tematy