Parlament Kanady potępił rosyjskie zbrodnie w Buczy i wezwał do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy.
środa, 6 kwietnia, 2022

Parlament Kanady potępił rosyjskie zbrodnie w Buczy i wezwał do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy.

 Parlament Kanady przyjął rezolucję potępiającą zbrodnie przeciwko ludzkości i rosyjskie zbrodnie wojenne w Buczy oraz wzywającą do zwiększenia wsparcia obronnego dla Ukrainy. Parlament Kanady wezwał również do:

  1. Udzielenia Ukrainie dalszej pomocy w obronie przed rosyjską agresją;
  2. Działania w celu zapewnienia, że zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne są udokumentowane i że Rosja zostanie postawiona przed sądem za te zbrodnie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym i Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości;
  3. zapewnienie Ukrainie bardzo potrzebnego wsparcia gospodarczego, w tym wprowadzenie dalszych surowych sankcji gospodarczych wobec reżimu rosyjskiego i osób go wspierających, w tym jeszcze ostrzejszych ograniczeń handlowych i sankcji gospodarczych, a także dalsze zamrażanie aktywów rosyjskich oligarchów i ich rodzin.
Poprzednie wiadomości
JP Morgan wezwał USA do opracowania planu energetycznego Marshalla dla Europy.

JP Morgan wezwał USA do opracowania planu energetycznego Marshalla dla Europy.

Następna wiadomość
Ukraina i ministrowie brytyjscy rozmawiają o dostawach paliwa dla Ukrainy.

Ukraina i ministrowie brytyjscy rozmawiają o dostawach paliwa dla Ukrainy.

Poprzednie główne tematy