Parlament Europejski wzywa do wsparcia Ukrainy, zapewniając jej zwycięstwo w wojnie.

piątek, 1 marca, 2024
Parlament Europejski wzywa do wsparcia Ukrainy, zapewniając jej zwycięstwo w wojnie.

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której stwierdza, że UE powinna wesprzeć Ukrainę wszystkim, co niezbędne, aby Kijów mógł wygrać wojnę z Rosją. Podkreślono, że wojna zasadniczo zmieniła sytuację geopolityczną w Europie, a ponadto zwycięstwo Ukrainy zostało uznane za główny cel.

Zgodnie z dokumentem, aby Kijów mógł wygrać, „nie powinno być żadnych ograniczeń w zakresie pomocy wojskowej dla Ukrainy”. Posłowie stwierdzają, że nadal istnieją znaczne różnice we wsparciu wojskowym udzielanym Ukrainie przez państwa członkowskie UE i wzywają do niezbędnych inwestycji w europejską wojskową bazę przemysłową. Wszyscy sojusznicy UE i NATO muszą wspierać Ukrainę militarnie w wysokości nie mniejszej niż 0,25% ich PKB rocznie.

Rezolucja podkreśla również pilną potrzebę stworzenia wiarygodnej procedury prawnej, która pozwoli na konfiskatę rosyjskich aktywów państwowych zamrożonych przez UE i wykorzystanie ich do odbudowy Ukrainy.

 

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Belgia przeznacza 200 mln euro na czeską inicjatywę amunicyjną, a Wielka Brytania zezwala Ukrainie na korzystanie ze Storm Shadow według własnego uznania.

Belgia przeznacza 200 mln euro na czeską inicjatywę amunicyjną, a Wielka Brytania zezwala Ukrainie na korzystanie ze Storm Shadow według własnego uznania.

Następna wiadomość
Pentagon rozważa skierowanie rezerwy w wysokości 4 mld USD na wsparcie Ukrainy bez gwarancji uzupełnienia tych funduszy przez Kongres.

Pentagon rozważa skierowanie rezerwy w wysokości 4 mld USD na wsparcie Ukrainy bez gwarancji uzupełnienia tych funduszy przez Kongres.

Poprzednie główne tematy