Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie kontynuacji liberalizacji handlu z Ukrainą.

środa, 10 kwietnia, 2024
Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie kontynuacji liberalizacji handlu z Ukrainą.

Tym samym cła importowe i kontyngenty na eksport ukraińskich produktów rolnych do UE zostaną zawieszone na kolejny rok, do 5 czerwca 2025 roku. Jednak w przypadku znacznego zakłócenia rynku UE lub rynków jednego lub więcej krajów UE z powodu importu z Ukrainy, takiego jak pszenica, zagwarantowano, że KE może szybko wdrożyć wszelkie środki, które uzna za konieczne.

Hamulec bezpieczeństwa może być również zastosowany w odniesieniu do szczególnie wrażliwych produktów rolnych (drób, jaja, cukier, miód itp.), jeśli import tych produktów przekroczy średnią wielkość importu zarejestrowaną w drugiej połowie 2021 r. oraz w latach 2022 i 2023.

Ponadto prawodawcy zatwierdzili zobowiązanie KE do omówienia stałej liberalizacji ceł z Ukrainą w ramach procesu przeglądu umowy stowarzyszeniowej. Oczekuje się, że Parlament Europejski zagłosuje za tą rezolucją w kwietniu, a następnie zostanie ona zatwierdzona przez Radę.

 

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
McDonald's inwestuje 1 mld hrywien w rozwój sieci w Ukrainie i wzmacnia współpracę z krajowymi firmami.

McDonald's inwestuje 1 mld hrywien w rozwój sieci w Ukrainie i wzmacnia współpracę z krajowymi firmami.

Następna wiadomość
Terminal przeładunkowy o pojemności trzech milionów ton został zbudowany w Rumunii w pobliżu granicy z Ukrainą.

Terminal przeładunkowy o pojemności trzech milionów ton został zbudowany w Rumunii w pobliżu granicy z Ukrainą.

Poprzednie główne tematy