Oto, co da Ukrainie status kandydata do UE.
poniedziałek, 20 czerwca, 2022

Oto, co da Ukrainie status kandydata do UE.

Premier Denys Szmyhal wymienił sześć korzyści, jakie daje status kandydata do członkostwa w UE:

  1. Po pierwsze, jest to prawne umocnienie europejskiej przyszłości Ukrainy. Oznacza to, że Ukraina nie dołączy do UE z dnia na dzień, ale przejdzie przez proces, w którym już teraz spełnia wiele niezbędnych kryteriów.
  2. Przygotowania do członkostwa będą obejmowały zakończenie kompleksowej transformacji we wszystkich dziedzinach. Ukraina będzie stale wspierana przez Komisję Europejską, która zapewni jej niezbędne doradztwo i inną pomoc.
  3. Ukraina stanie się pełnoprawnym członkiem programów i inicjatyw unijnych, dostępnych zarówno dla krajów UE, jak i krajów kandydujących. W rezultacie Ukraina, jako kraj kandydujący, będzie miała więcej możliwości, aby jej głos był słyszalny w procesie kształtowania polityki UE.
  4. Uzyskując status kraju kandydującego i dążąc do członkostwa, Ukraina stanie się bardziej atrakcyjna dla inwestorów. Klimat dla biznesu będzie bliższy warunkom unijnym – inwestorzy będą działać na przewidywalnym i chronionym biznesowo rynku.
  5. Ukraina będzie miała dostęp do pomocy finansowej dla krajów przygotowujących się do przystąpienia do UE (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)). Pomoc ta może być udzielana w formie dotacji, inwestycji lub pomocy technicznej.
  6. UE będzie traktować ukraińskie fundusze na odbudowę nie jako powojenną odbudowę kraju zewnętrznego, ale jako inwestycję w dobrobyt potencjalnego członka UE.
Poprzednie wiadomości
Kanclerz Niemiec wezwał do uproszczenia procedury akcesyjnej.

Kanclerz Niemiec wezwał do uproszczenia procedury akcesyjnej.

Następna wiadomość
Dostęp do rynku UE pomoże w pokryciu strat handlowych spowodowanych działaniami wojennymi.

Dostęp do rynku UE pomoże w pokryciu strat handlowych spowodowanych działaniami wojennymi.

Poprzednie główne tematy