OECD pochwaliła osiągnięcia Ukrainy w zakresie polityki antykorupcyjnej.

wtorek, 10 października, 2023
OECD pochwaliła osiągnięcia Ukrainy w zakresie polityki antykorupcyjnej.

Ukraińska delegacja pod przewodnictwem zastępcy szefa Narodowej Agencji Zapobiegania Korupcji (NACP), Jarosława Lubczenki, wzięła udział w prezentacji raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podczas 5. rundy monitoringu w ramach Stambulskiego Planu Działań Antykorupcyjnych.

Ukraina otrzymała wysokie oceny od OECD w pięciu obszarach: polityka antykorupcyjna, oświadczenia majątkowe, niezależność sądownictwa, wyspecjalizowane instytucje antykorupcyjne i odpowiedzialność za przestępstwa korupcyjne. Raport zostanie opublikowany i przekazany Ukrainie w celu rozważenia zawartych w nim zaleceń.

„Budowanie uczciwości i dobrego zarządzania jest kluczem do zbliżenia Ukrainy do standardów OECD i naszego przyszłego członkostwa w tej organizacji. Przed nami jeszcze wiele pracy, ale pozytywna ocena naszego raportu przez przedstawicieli OECD jest kolejnym krokiem na tej drodze” – zauważył Lubczenko.

W ubiegłym roku Ukraina złożyła wniosek o przystąpienie do OECD, która zrzesza 37 najbardziej rozwiniętych krajów świata.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
UE nie rozpocznie negocjacji akcesyjnych z innymi krajami bez odpowiedniej decyzji w sprawie Ukrainy.

UE nie rozpocznie negocjacji akcesyjnych z innymi krajami bez odpowiedniej decyzji w sprawie Ukrainy.

Następna wiadomość
Jak wojna w Izraelu wpłynęła na światowe rynki?

Jak wojna w Izraelu wpłynęła na światowe rynki?

Poprzednie główne tematy