Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Nota redaktora:

 Rotacja urzędników państwowych trwa nadal – ogłaszane są ich nowe role, a następnie zastępstwa. Nasi międzynarodowi partnerzy i europejscy sąsiedzi przyglądają się temu z boku i wyrażają zaniepokojenie niestabilnością w ukraińskim rządzie. Według Zełenskiego, chce on zbudować zespół profesjonalistów, który składa się z osób wolnych od praktyk korupcyjnych. Jednak gdy ktoś wchodzi do polityki wiedząc, że ma tylko 6-8 miesięcy władzy, może wykorzystać ten czas na jak najszybsze zarobienie pieniędzy. Wszyscy wiemy, że nie ma idealnej formuły na zbudowanie idealnego zespołu. Prezydent i jego administracja muszą jednak zrobić coś jeszcze. Z wyrazami szacunku, Redakcja UBN.

Post navigation
Previous post

Wzrost PKB... Dragon Capital wchodzi do sektora bankowego... Ukraińskie banki oferują najwyższe oprocentowanie... Leasing w Czarnobylu

Next post

Ukraińcy kupili 2 mld UAH (75,5 USD) w obligacjach rządowych od PrivatBanku