Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Bank Światowy poprawił swoją prognozę wzrostu PKB Ukrainy

w ciągu najbliższych dwóch lat. Prognoza wzrostu produktu krajowego brutto Ukrainy w 2021 roku wynosi 3,8%. Według prognoz organizacji, w 2022 roku PKB Ukrainy wzrośnie o 3,5%, a w 2023 roku o 3,7%. (Ukrinform)

Post navigation
Previous post

Top 5 najbardziej dochodowych banków w Ukrainie.

Next post

Wzrost PKB... Dragon Capital wchodzi do sektora bankowego... Ukraińskie banki oferują najwyższe oprocentowanie... Leasing w Czarnobylu