Niski poziom wody spowodował spadek produkcji energii elektrycznej w HPP Dniestr o 43%.
środa, 3 sierpnia, 2022

Niski poziom wody spowodował spadek produkcji energii elektrycznej w HPP Dniestr o 43%.

W lipcu produkcja energii elektrycznej w HPP Dniestr spadła o 43% w porównaniu ze wskaźnikami z lat poprzednich. Przyczyną tej sytuacji jest krytycznie niski poziom wody w zbiorniku Dniestr. W lipcu dopływ do zbiornika Dniestr wyniósł zaledwie 19% normy miesięcznej i 99% zapasu wody w zbiorniku. Jest to najniższy średni dopływ wody w całej historii HPP. Według prognoz ekspertów sytuacja będzie się nadal pogarszać, jeśli warunki pogodowe nie przyczynią się do wzrostu poziomu wody. Spowoduje to spadek produkcji energii elektrycznej w HPP Dniestr w porównaniu z podobnymi okresami w poprzednich latach.

Poprzednie wiadomości
Rząd Ukrainy usprawnił procedurę zielonej aukcji.

Rząd Ukrainy usprawnił procedurę zielonej aukcji.

Następna wiadomość
Ukraina zakończyła przygotowania do uruchomienia Korytarza Transbałkańskiego.

Ukraina zakończyła przygotowania do uruchomienia Korytarza Transbałkańskiego.

Poprzednie główne tematy