Rząd Ukrainy usprawnił procedurę zielonej aukcji.
środa, 3 sierpnia, 2022

Rząd Ukrainy usprawnił procedurę zielonej aukcji.

2 sierpnia rząd przyjął uchwałę, która usprawniła proces przeprowadzania zielonych aukcji na prawa do budowy obiektów energetyki odnawialnej, przyjmując europejskie standardy i praktyki. Procedura aukcyjna stanie się bardziej elastyczna, przejrzysta i efektywna. Stworzy możliwość obniżenia ceny zielonej energii elektrycznej do poziomu konkurencyjnego rynku. Ponadto pozwoli państwu regulować wprowadzanie nowych mocy odnawialnych źródeł energii (OZE), ich rodzajów i lokalizacji zgodnie z możliwościami i potrzebami systemu energetycznego. Usprawnienie procedury zielonych aukcji przyczyni się do dalszego rozwoju OZE w Ukrainie na zasadach konkurencyjnych oraz wypełnienia strategicznego celu państwa i międzynarodowego zobowiązania do dekarbonizacji gospodarki.

Poprzednie wiadomości
Obsługa zadłużenia obligacji rządowych przekracza zaciągnięte pożyczki o 30,7 mld UAH.

Obsługa zadłużenia obligacji rządowych przekracza zaciągnięte pożyczki o 30,7 mld UAH.

Następna wiadomość
Niski poziom wody spowodował spadek produkcji energii elektrycznej w HPP Dniestr o 43%.

Niski poziom wody spowodował spadek produkcji energii elektrycznej w HPP Dniestr o 43%.

Poprzednie główne tematy