NBU obniżył prognozę wzrostu dla ukraińskiej gospodarki z powodu strat w sektorze energetycznym.

wtorek, 28 maja, 2024
NBU obniżył prognozę wzrostu dla ukraińskiej gospodarki z powodu strat w sektorze energetycznym.

Narodowy Bank pogorszył prognozę wzrostu gospodarki Ukrainy w 2024 r. z 3,6% do 3% ze względu na poważne konsekwencje rosyjskich ataków rakietowych na infrastrukturę energetyczną. Szacunki banku centralnego pokrywają się z prognozą EBOiR, który w maju również wskazał na spowolnienie wzrostu gospodarczego Ukrainy do 3% w tym roku z tego samego powodu.

Jednocześnie NBU zauważa, że pomimo trwającego ostrzału, gospodarka Ukrainy nadal się odradza, a realny PKB wzrósł w pierwszym kwartale. Kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu gospodarki jest wysoka zdolność adaptacyjna zarówno przedsiębiorstw, jak i obywateli do warunków wojennych. Gospodarka jest również wspierana przez znaczne wydatki budżetowe na obronę i wydatki socjalne. Korytarz morski nadal działa, umożliwiając ukraińskim firmom eksport żywności i produktów metalurgicznych.

W pierwszym kwartale rząd wydawał oszczędnie ze względu na niepewność co do napływu pomocy międzynarodowej, co nieco spowolniło ożywienie gospodarcze.

NBU przewiduje, że wzrost gospodarczy Ukrainy przyspieszy do 4-5% w nadchodzących latach.

 

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Co działo się na ukraińskim rynku gruntów w kwietniu?

Co działo się na ukraińskim rynku gruntów w kwietniu?

Następna wiadomość
Oto główne trendy w ukraińskich depozytach bankowych.

Oto główne trendy w ukraińskich depozytach bankowych.

Poprzednie główne tematy