NBU będzie nadal prowadził restrykcyjną politykę pieniężną.
wtorek, 1 listopada, 2022

NBU będzie nadal prowadził restrykcyjną politykę pieniężną.

 W celu zachowania stabilności makrofinansowej Narodowy Bank będzie prowadził restrykcyjną politykę pieniężną w najbliższej przyszłości. Stanowisko to popierają członkowie Komitetu Polityki Pieniężnej NBU. Uważają oni, że poprzednia prognoza stopy dyskontowej 25% do połowy 2024 r. jest generalnie uzasadniona w obecnych warunkach „wojny o przetrwanie”. Umiarkowanie napięte warunki pieniężne będą prawdopodobnie ważne zarówno w czasie aktywnych działań wojennych, jak i w początkowej fazie powojennej odbudowy, aby zapewnić trwałe wyhamowanie inflacji i odpowiednie podstawy do dalszego obniżania oprocentowania kredytów i szybszego ożywienia gospodarczego – wyjaśnił NBU.

Poprzednie wiadomości
Ministerstwo Transformacji Cyfrowej zaproponowało likwidację komisji hazardowej.

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej zaproponowało likwidację komisji hazardowej.

Następna wiadomość
Rozpoczęły się testy elektronicznej kolejki na punkcie kontrolnym w Jagodzinie-Dorohusku.

Rozpoczęły się testy elektronicznej kolejki na punkcie kontrolnym w Jagodzinie-Dorohusku.

Poprzednie główne tematy