Na prośbę MFW, Ukraina rozwija system ubezpieczeń od ryzyka wojennego.

wtorek, 13 lutego, 2024
Na prośbę MFW, Ukraina rozwija system ubezpieczeń od ryzyka wojennego.

Narodowy Bank Ukrainy poinformował, że Rada Stabilności Finansowej zatwierdziła memorandum koncepcyjne dotyczące stworzenia w pełni funkcjonalnego systemu ubezpieczenia ryzyka wojennego w Ukrainie. Jest to przewidziane w Memorandum w sprawie polityki gospodarczej i finansowej między Ukrainą a MFW.

Model ubezpieczenia ryzyka wojennego określony w koncepcji przewiduje wprowadzenie obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia. Proponowany model będzie działał z udziałem lokalnych ubezpieczycieli, międzynarodowych reasekuratorów i państwa w formie specjalnie utworzonej agencji państwowej (lub innej instytucji określonej z międzynarodowymi darczyńcami w wyniku przyszłych dyskusji).

Dalsze opracowywanie modelu i przygotowywanie zmian w ustawodawstwie będzie kontynuowane w ramach grupy roboczej, która działa z udziałem ekspertów z NBU, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
UE zaproponowała nowy sposób finansowania pomocy dla Ukrainy.

UE zaproponowała nowy sposób finansowania pomocy dla Ukrainy.

Następna wiadomość
Zespół MFW przybył do Kijowa, aby omówić reformy i finansowanie na ten rok.

Zespół MFW przybył do Kijowa, aby omówić reformy i finansowanie na ten rok.

Poprzednie główne tematy