Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Mówiąc o sektorze rolniczym, premier Polski stwierdził, że „gdyby nie ukraińscy pracownicy, sektor ten zbankrutowałby”

. Kilka dni po ogłoszeniu pierwszej blokady, polscy rolnicy zażądali, aby ich pracownicy z Ukrainy mogli jak najszybciej zostać. Na spotkaniu polskiego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego z ambasadorem Ukrainy w Polsce Andrijem Deszczycą rozmawiano o pilnej potrzebie polskich rolników zatrudniania pracowników sezonowych z Ukrainy. „Dla nas ważne jest to, że obywatele Ukrainy są chętni do przyjazdu do pracy w polskim sektorze rolnym, ponieważ zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników rolnych na tym rynku jest bardzo duże” – powiedział polski minister.

Post navigation
Previous post

Taksówka powietrzna z Charkowa.

Next post

Efektywne parki przemysłowe w Ukrainie mogą stworzyć ponad tysiąc miejsc pracy, powiedział