Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Efektywne parki przemysłowe w Ukrainie mogą stworzyć ponad tysiąc miejsc pracy, powiedział

Oleksii Czernyszow, Minister Rozwoju Społeczności i Terytoriów. Powiedział on, że „efektywna regionalna sieć parków przemysłowych może stworzyć tysiące nowych miejsc pracy w regionach. Wzmocni to potencjał gospodarczy społeczności i stworzy wartość dodaną dla ukraińskiego przemysłu. Tak więc, każdy hektar terenu przemysłowego może stworzyć około 50 miejsc pracy. Oznacza to, że przeciętny park przemysłowy oznacza od tysiąca lub więcej zatrudnionych obywateli”.

Post navigation
Previous post

Mówiąc o sektorze rolniczym, premier Polski stwierdził, że "gdyby nie ukraińscy pracownicy, sektor ten zbankrutowałby"

Next post

Państwowy program " Przystępne kredyty 5-7-9%" nadal rośnie.