Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Ministerstwo Finansów Ukrainy wykupiło 1 mld dolarów gwarantowanych przez USA euroobligacji

Ukraina spłaciła trzecią i ostatnią emisję obligacji gwarantowanych przez USA. Całkowita płatność 1 mld dolarów była płatność wykupu i płatności odsetkowe wyniosły 7,355 mln dolarów. Euroobligacje zostały wyemitowane w ramach gwarancji USA z nominalną kwotą 1 mld dolarów w 2016 roku przy rentowności 1,471% rocznie. Jest to ostatnia z trzech obligacji gwarantowanych przez USA wyemitowanych w latach 2014-2016 z oprocentowaniem poniżej 2% rocznie, z których pierwsza została spłacona w maju 2019 r., a druga w maju 2020 r.

Post navigation
Previous post

Cena gazu w Europie osiąga rekordowy poziom

Next post

Euroobligacje USA spłacone... Ceny gazu wciąż rosną... Pierwsza oferta publiczna PFTS... Ciepło Żytomierza z recyklingu... Automatyczna kontrola wagi... Ukraińscy projektanci w DC