Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Cena gazu w Europie osiąga rekordowy poziom

Na otwarciu notowań w dniu wczorajszym cena gazu w Europie przekroczyła 1 100 dolarów za 1 000 metrów sześciennych. Jak podała giełda, wartość październikowych kontraktów terminowych na hubie TTF w Holandii osiągnęła 1.073 dolarów za tysiąc metrów sześciennych, a następnie gwałtownie wzrosła do 1.160 dolarów za tysiąc metrów sześciennych. Ceny gazu rosną w związku z niskimi rezerwami w podziemnych magazynach w Europie.

Post navigation
Previous post

Dyskusja na temat budowania zaufania między biznesem a ukraińskim organem ścigania

Next post

Ministerstwo Finansów Ukrainy wykupiło 1 mld dolarów gwarantowanych przez USA euroobligacji