Międzynarodowy depozytariusz zarobił ponad 4 mld euro na zamrożonych rosyjskich aktywach.

piątek, 2 lutego, 2024
Międzynarodowy depozytariusz zarobił ponad 4 mld euro na zamrożonych rosyjskich aktywach.

Grupa finansowa Euroclear zarobiła 4,4 mld euro w 2023 r. na rosyjskich aktywach, które zostały zamrożone z powodu sankcji UE. Stanowi to około 80% wszystkich przychodów odsetkowych grupy. Zagregowany wynik odsetkowy netto, w tym rosyjski, wzrósł o 70% do 5,5 mld euro w porównaniu do 2022 roku.

Euroclear oddziela przychody związane z rosyjskimi sankcjami od swoich bazowych wyników finansowych i zachowa je do czasu otrzymania dalszych wskazówek dotyczących alokacji lub zarządzania przychodami. Rosyjskie aktywa o wartości 180 mld euro zostały zamrożone w Belgii, gdzie znajduje się biuro Euroclear.

Od 2022 r. Ukraina domagała się przekazania tych pieniędzy jako rekompensaty za szkody wyrządzone przez Federację Rosyjską. UE nie zgadzała się z tym, ale 29 stycznia ambasadorowie UE osiągnęli porozumienie: dochody z odsetek od rosyjskich aktywów powinny zostać przeznaczone na pomoc Ukrainie.

Ponadto w 2024 r. Ukraina powinna otrzymać pierwszą transzę w wysokości 1,7 mld euro od Belgii, zebraną w formie podatków od dochodów Euroclear z funduszy Moskwy.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Ukraiński rynek nieruchomości stał się bardziej aktywny - liczba transakcji wzrosła o 70% w ciągu roku.

Ukraiński rynek nieruchomości stał się bardziej aktywny - liczba transakcji wzrosła o 70% w ciągu roku.

Następna wiadomość
Ukraina buduje swoją potęgę militarną pod koniec drugiego roku wojny.

Ukraina buduje swoją potęgę militarną pod koniec drugiego roku wojny.

Poprzednie główne tematy