MFW opublikował oceny prognoz gospodarczych na najbliższe lata.

poniedziałek, 24 października, 2022
MFW opublikował oceny prognoz gospodarczych na najbliższe lata.

Według wyników z 2022 roku, PKB Ukrainy zmniejszy się o około 35% stwierdza raport MFW na temat Ukrainy. Zauważa się, że wojna trwa dłużej niż oczekiwano, ale z drugiej strony aktywność gospodarcza wykazuje oznaki ożywienia w Ukrainie. Raport przewiduje, że do końca 2022 roku ogólna inflacja osiągnie 30%. MFW przewidział podstawowe wskaźniki ekonomiczne na rok bieżący i kolejne lata przy założeniu, że działania wojenne zmniejszą się, a zewnętrzne finansowanie będzie nadal napływać do Ukrainy, w tym przez cały 2024 rok. Tym samym oczekuje się, że w 2023 roku PKB Ukrainy wznowi wzrost i osiągnie poziom 3,5%. Dług publiczny wzrośnie w tym roku do 87,8% PKB, a w 2023 roku ma się nieco zmniejszyć do 87,5%. Potrzeby finansowe brutto wyniosą 29,7% w 2022 roku i spadną do 21,5% w 2023 roku.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Rosyjskie wojska kontynuują exodus z obwodu chersońskiego.

Rosyjskie wojska kontynuują exodus z obwodu chersońskiego.

Następna wiadomość
Ukraina wzywa ONZ i UE do wysłania obserwatorów do Kachowskiej Elektrowni Wodnej.

Ukraina wzywa ONZ i UE do wysłania obserwatorów do Kachowskiej Elektrowni Wodnej.

Poprzednie główne tematy