Kraje G7 zamroziły 280 miliardów dolarów w rosyjskich aktywach, a Estonia i Wielka Brytania przygotowują się do ich wykorzystania.

poniedziałek, 16 października, 2023
Kraje G7 zamroziły 280 miliardów dolarów w rosyjskich aktywach, a Estonia i Wielka Brytania przygotowują się do ich wykorzystania.

We wspólnym oświadczeniu blok finansowy G7 zobowiązał się do zamrożenia aktywów Rosji, dopóki nie zrekompensuje ona strat, jakie spowodowała w Ukrainie w wyniku wojny. Grupa robocza wyznaczona do ilościowego określenia zamrożonych rosyjskich aktywów zidentyfikowała około 280 miliardów dolarów. Problem z wykorzystaniem tych aktywów polega na tym, że prawnie należą one do państwa i, w przeciwieństwie do aktywów prywatnych, nie ma mechanizmu ich konfiskaty.

W międzyczasie rząd Estonii zatwierdził i przesłał do parlamentu poprawkę do ustawy o sankcjach międzynarodowych, aby wykorzystać zamrożone aktywa osób objętych sankcjami w Estonii w celu zrekompensowania strat poniesionych w wyniku wojny w Ukrainie. Do tej pory Estonia zamroziła rosyjskie aktywa o wartości 38 milionów euro.

Ponadto rząd brytyjski zwrócił się do Banku Anglii o rozważenie wykorzystania rosyjskich aktywów do sfinansowania wysiłków wojskowych Ukrainy.

Według Reutersa, przywódcy UE będą domagać się „zdecydowanego postępu” w wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich pieniędzy na pomoc Ukrainie podczas spotkania pod koniec października.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
KE przedstawi raport na temat spełnienia przez Ukrainę kryteriów kandydowania; KE dostrzega pewne postępy.

KE przedstawi raport na temat spełnienia przez Ukrainę kryteriów kandydowania; KE dostrzega pewne postępy.

Następna wiadomość
Zachód przygotowuje Ukrainę do przełomu w wojnie w 2024 roku.

Zachód przygotowuje Ukrainę do przełomu w wojnie w 2024 roku.

Poprzednie główne tematy