KE zatwierdza plan ukraińskiego instrumentu; Kijów otrzyma płatności w wysokości 50 mld euro z funduszu.

środa, 17 kwietnia, 2024
KE zatwierdza plan ukraińskiego instrumentu; Kijów otrzyma płatności w wysokości 50 mld euro z funduszu.

Komisja Europejska przyjęła Ukraiński Instrument Finansowy, który jest podstawą do wdrożenia ukraińskiego funduszu w wysokości 50 mld euro w budżecie UE na lata 2024-2027. W ten sposób Ukraina będzie otrzymywać regularne płatności, które są niezwykle ważne dla wsparcia budżetowego.

KE zauważa, że płatności będą dokonywane pod warunkiem wdrożenia przez Ukrainę uzgodnionych reform i działań inwestycyjnych. Według KE, ukraiński plan skutecznie odpowiada na potrzeby ukraińskiego funduszu i definiuje te kluczowe reformy i inwestycje, które mogą przyspieszyć zrównoważony wzrost gospodarczy, przyciągnąć inwestycje i uwolnić potencjał wzrostu kraju w średnim i długim okresie.

Plan zapewnia również warunki ramowe dla odbudowy i modernizacji Ukrainy.

W ciągu miesiąca Ukraina otrzyma prefinansowanie w wysokości 1,89 mld euro.

KE przewiduje, że dzięki wdrożeniu reform i programów inwestycyjnych PKB Ukrainy wzrośnie o 6,2% do 2027 roku i 14,2% do 2040 roku. Może również zmniejszyć dług publiczny o około 10 punktów procentowych PKB do 2033 roku.

 

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Przystąpienie Ukrainy do UE spowoduje reformę jednolitej polityki rolnej bloku,

Przystąpienie Ukrainy do UE spowoduje reformę jednolitej polityki rolnej bloku,

Następna wiadomość
Ministerstwo Finansów poszukuje około 50 mld hrywien dodatkowych środków krajowych na sfinansowanie wydatków obronnych.

Ministerstwo Finansów poszukuje około 50 mld hrywien dodatkowych środków krajowych na sfinansowanie wydatków obronnych.

Poprzednie główne tematy