Jak inwestorzy zagraniczni oceniają klimat inwestycyjny w Ukrainie?

środa, 29 maja, 2024
Jak inwestorzy zagraniczni oceniają klimat inwestycyjny w Ukrainie?

Inwestorzy zagraniczni powściągliwie i negatywnie oceniają klimat inwestycyjny w Ukrainie. Pełnowymiarowa agresja militarna Rosji wobec Ukrainy nadal znajduje się na czele listy negatywnych czynników wpływających na klimat inwestycyjny, a za nią plasuje się korupcja i słaby system sądowniczy. Dlatego też, aby stymulować gospodarkę, niezbędne jest opracowanie sprawiedliwych i uczciwych zasad.

Europejskie Stowarzyszenie Biznesu (EBA) wskazuje, że zagraniczni inwestorzy przyjeżdżają do Ukrainy i badają różne możliwości, ale nie inwestują masowo w ukraińskie firmy, zamiast tego zajmując raczej pozycję obserwacyjną.

„Pod koniec 2023 r. integralny wskaźnik Indeksu Atrakcyjności Inwestycyjnej Ukrainy nieznacznie spadł – do 2,44 punktu na 5 możliwych ( w drugiej połowie 2022 r. wynosił 2,48 punktu). Obecnie 84% ankietowanych dyrektorów firm członkowskich stowarzyszenia uważa klimat inwestycyjny za niekorzystny”, zauważa EBA.

Według ich danych, około połowa respondentów (48%) wskazuje na pogorszenie klimatu inwestycyjnego, 39% uważa, że nie nastąpiły znaczące zmiany, a 13% uważa, że klimat inwestycyjny uległ poprawie.

 

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Polska sieć odzieżowa intensyfikuje ekspansję na rynku ukraińskim.

Polska sieć odzieżowa intensyfikuje ekspansję na rynku ukraińskim.

Następna wiadomość
Wielka Brytania pomoże ukraińskiej firmie zbudować zakład do produkcji zielonego wodoru o wydajności 8000 ton rocznie, inwestując 300-400 mln euro.

Wielka Brytania pomoże ukraińskiej firmie zbudować zakład do produkcji zielonego wodoru o wydajności 8000 ton rocznie, inwestując 300-400 mln euro.

Poprzednie główne tematy