czwartek, 13 stycznia

Globalny wzrost gospodarczy spowolni do 2023 r.

Po silnym odbiciu w 2021 r. gospodarka światowa wchodzi w fazę wyraźnego spowolnienia w obliczu nowych zagrożeń ze strony wariantów COVID-19, wzrostu inflacji, zadłużenia i nierówności dochodów, które mogą zagrozić ożywieniu w gospodarkach wschodzących i rozwijających się, zgodnie z najnowszym raportem Banku Światowego Global Economic Prospects. W związku z tym oczekuje się, że globalny wzrost gospodarczy znacznie spowolni z 5,5 % w 2021 r. do 4,1 % w 2022 r. i 3,2 % w 2023 r., w miarę jak niewykorzystany popyt będzie się zmniejszał, a wsparcie fiskalne i monetarne będzie wycofywane na całym świecie. W związku z tym prognoza na rok bieżący została obniżona w porównaniu z czerwcem o 0,2 %.

Previous post

Ceny we wszystkich branżach w Ukrainie drastycznie wzrosły,

Next post

Administracja Zełenskiego zamierza uruchomić program "Ukraińskie marzenie" z niską stopą procentową kredytów hipotecznych.

Previous Main Topics