czwartek, 13 stycznia

Ceny we wszystkich branżach w Ukrainie drastycznie wzrosły,

jak podały Państwowe Służby Statystyczne. Ceny produktów przemysłowych w grudniu 2021 roku wzrosły średnio o 62,2% w porównaniu z grudniem 2020 roku. Ceny produktów przemysłowych sprzedawanych na terenie Ukrainy wzrosły o 74,2%, a poza Ukrainą o 24,5%. Ceny wyrobów przemysłowych dla przetwórstwa krajowego od grudnia 2020 r. do grudnia 2021 r. wzrosły o 28,1% (w Ukrainie – o 25,1%; za granicą – o 34,8%), wyroby górnictwa i kopalnictwa wzrosły o 56,5% (w Ukrainie – o 100,3%; poza nią spadły o 26,8%). Ceny węgla wydobywanego w tym okresie wzrosły o 150,6%; ropy naftowej i gazu ziemnego – o 79,6%; rud metali – o 5,4% (w Ukrainie – o 63,3%; za granicą – spadły o 28,3%). Ceny żywności, napojów i wyrobów tytoniowych od grudnia 2020 roku do grudnia 2021 roku wzrosły o 16,9% (w Ukrainie – o 14,3%; za granicą – o 23,7%).

Previous post

Kołomojski i Werewski liderami w wydobyciu kryptowalut.

Next post

Globalny wzrost gospodarczy spowolni do 2023 r.

Previous Main Topics