G7 uzgadnia szczegóły udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 50 mld USD zabezpieczonej rosyjskimi aktywami.

piątek, 24 maja, 2024
G7 uzgadnia szczegóły udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 50 mld USD zabezpieczonej rosyjskimi aktywami.

Kraje G7 zgadzają się z amerykańskim planem wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów. Posunięcie to zapewniłoby Ukrainie finansowanie w wysokości do 50 mld USD i pomogłoby chronić ją przed zmianami politycznymi po obu stronach Atlantyku.

Urzędnicy zaznajomieni z dyskusjami twierdzą, że rządy G7 generalnie popierają propozycję USA. Ministrowie finansów omówią tę kwestię podczas spotkania w tym tygodniu w Stresa we Włoszech, aby uzgodnić szereg opcji, które zostaną przedstawione przywódcom ich krajów do podjęcia decyzji na spotkaniu w dniach 13-15 czerwca.

Podczas gdy G7 zbliża się do ogólnych kwestii porozumienia, wiele ważnych szczegółów jest nadal omawianych i musi zostać uzgodnionych. Obejmują one dokładny mechanizm pożyczki, kwotę, która zostanie zebrana z góry, oraz sposób podziału ryzyka między zaangażowanymi stronami.

23 maja sekretarz skarbu USA Janet Yellen wezwała kolegów z krajów G7 do pracy nad „bardziej ambitnymi opcjami” wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do pomocy Ukrainie.

 

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Łotwa pomoże Ukrainie w rozwoju gospodarczym i logistycznym.

Łotwa pomoże Ukrainie w rozwoju gospodarczym i logistycznym.

Następna wiadomość
Francja popiera amerykańską propozycję pożyczki dla Ukrainy w wysokości 50 mld USD, a Niemcy są gotowe przekazać Ukrainie zyski.

Francja popiera amerykańską propozycję pożyczki dla Ukrainy w wysokości 50 mld USD, a Niemcy są gotowe przekazać Ukrainie zyski.

Poprzednie główne tematy