czwartek, 25 listopada

Główne założenia Funduszu Częściowych Gwarancji Kredytowych dla rolników

zostały przedstawione przez Ministerstwo Rolnictwa. Fundusz przeznaczy 24 mld UAH (900 mln USD) na finansowanie rolników. Kapitał autoryzowany Funduszu wynosi 3 mld UAH (112 mln USD), powiedział minister rolnictwa Ukrainy Roman Leszczenko. Fundusz będzie udzielał gwarancji do 50% pozostałej do spłaty kwoty głównej oraz gwarancji na okres trwania umowy kredytowej, ale nie dłużej niż 10 lat. Podstawowym warunkiem – własność lub użytkowanie rolników powinno wynosić nie więcej niż 500 hektarów ziemi, a oni muszą specjalizować się w produkcji podstawowej produktów rolnych. Według Leszczenki, jest potwierdzenie z UE o przyznaniu dotacji w wysokości 50 mln euro na uzupełnienie kapitału zakładowego Funduszu.

Previous post

Mer Lwowa spotka się z wiceprezesami EBOiR Alanem Piusem i Markiem Bowmanem w celu omówienia budowy zakładu produkcji pojazdów elektrycznych.

Next post

Misja oceniająca przystąpienie Ukrainy do Konwencji o wspólnym tranzycie rozpoczęła pracę 23 listopada

Previous Main Topics

Nowo wybrany kanclerz Niemiec, Olaf Scholz, jest gotów wesprzeć dążenie Ukrainy do członkostwa w UE.  W umowie koalicyjnej nowego niemieckiego rządu znalazł się zapis o gotowości do wsparcia Ukrainy w dążeniu do członkostwa w Unii Europejskiej. W umowie czytamy: „Będziemy współpracować z UE i jej państwami członkowskimi w celu dalszego rozwoju Partnerstwa Wschodniego i gospodarki rynkowej”. Zaznaczono również, że niemiecki rząd będzie nadal wspierał Ukrainę w przywracaniu jej pełnej integralności terytorialnej i suwerenności”.

Delegacja EBOiR rozpoczyna tygodniową podróż do Ukrainy, gdzie spotka się z władzami kraju i firmami sektora prywatnego. W skład delegacji wejdą: Alain Pilloux, wiceprezes ds. bankowości i odpowiedzialny za kredytowanie Banku; oraz Mark Bowman, wiceprezes ds. polityki i partnerstwa.  Wizyta ma na celu potwierdzenie wsparcia EBOR dla Ukrainy, jej programu reform i zrównoważonego rozwoju. Rozmowy skupią się na dekarbonizacji ukraińskiej gospodarki zgodnie ze zaktualizowanym krajowym wkładem, rozwoju zrównoważonej infrastruktury oraz klimacie inwestycyjnym – czytamy w komunikacie prasowym banku. EBOR najprawdopodobniej zapewni około 1 mld euro finansowania dla