Fitch Ratings nie widzi już zagrożenia niewypłacalnością Ukrainy.
piątek, 19 sierpnia, 2022

Fitch Ratings nie widzi już zagrożenia niewypłacalnością Ukrainy.

Międzynarodowa agencja Fitch Ratings podniosła długoterminowy rating Ukrainy w walucie obcej z RD (ograniczone niewykonanie zobowiązania) do CC (bardzo wysokie ryzyko kredytowe). Podwyższenie ratingu koresponduje ze zgodą wierzycieli na restrukturyzację zewnętrznego zadłużenia Ukrainy. Według agencji ratingowej, odroczenie płatności z tytułu euroobligacji zmniejszyło presję na obsługę długu zagranicznego w kontekście słabnących rezerw międzynarodowych i pilnej potrzeby sfinansowania wydatków związanych z wojną. Na restrukturyzację zgodziło się 75% obligatariuszy, co przekracza wymagane minimum 66,7%. Rating CC odzwierciedla jednak nierozwiązane ryzyka związane ze stabilnością zadłużenia, a także wysoce napięty stan finansów publicznych i zewnętrznych oraz sytuację makrofinansową Ukrainy.

Poprzednie wiadomości
Fitch Ratings podał swoją prognozę dynamiki cen dla Ukrainy.

Fitch Ratings podał swoją prognozę dynamiki cen dla Ukrainy.

Następna wiadomość
Zełenski spotkał się we Lwowie z szefem ONZ i prezydentem Turcji.

Zełenski spotkał się we Lwowie z szefem ONZ i prezydentem Turcji.

Poprzednie główne tematy