Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Do Kijowa przyjeżdża zastępca sekretarza USA ds. Europy Wschodniej.

Robin Dunnigan odbywa swoją pierwszą wizytę zagraniczną, podczas której zamierza zademonstrować wsparcie USA dla kwestii bezpieczeństwa Ukrainy, podała RBC.ua. Przy okrągłym stole z udziałem ekspertów i polityków, poruszyła kwestię tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy, aby określić, gdzie dokładnie wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych może być najbardziej skuteczne.

Post navigation
Previous post

Wielkość tranzytu gazu przez Ukrainę zmniejsza się do minimum 109 mln metrów sześciennych.

Next post

Rada Najwyższa odwołała Dmytro Razumkowa z funkcji przewodniczącego