Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Rada Najwyższa odwołała Dmytro Razumkowa z funkcji przewodniczącego

Rady Najwyższej Ukrainy. Pretendentem do zastąpienia Razumkowa jest Rusłan Stefańczuk, a o stanowisko pierwszego wiceprzewodniczącego ubiega się Ołeksandr Kornienko, przewodniczący partii Sługa Ludu. Stosunki między Zełenskim i Razumkowem były ostatnio napięte w związku z projektem ustawy ograniczającej władzę oligarchów, który promował prezydent, a któremu sprzeciwił się przewodniczący. Na początku miesiąca, Zełenski oskarżył Razumkova o realizację własnego programu politycznego. Partia Zełenskiego zachowała silną kontrolę nad parlamentem, a polityczne manewry Razumkowa odbiły się na nim negatywnie.

Post navigation
Previous post

Do Kijowa przyjeżdża zastępca sekretarza USA ds. Europy Wschodniej.

Next post

Przewodniczący Rady Najwyższej został usunięty... Rezerwy Ukrainy zmniejszyły się... Ustawa o oligarchach jest wadliwa... Budowa autostrad przyciąga inwestorów... Fałszywe certyfikaty Covid... Usługa 5G nadchodzi do Ukrainy...